Opleiding


test


test

test

test

test

test

test


test


Test

test
test

test

test

test

test

test

test

test

test

testBeroepsopleiding “Empathisch coachen” met paarden


 Tijdens onze jaren lange omgang/ervaring met mensen, paarden en andere dieren, is ons - vooral - door de paarden duidelijk gemaakt hoe belangrijk      

 empathie is in het bestaan van alles wat leeft. De paarden hebben ons o.a. de weg gewezen náár en bewust gemaakt hóé we empathie kunnen inzetten  

 tijdens trainings, coachings  en therapeutische sessies. Naar onze mening is de empathische benadering dan ook de enige manier om met behulp van 

 paarden tot een helingsproces te komen.

 

 Empathie is voor ons; 

 “Het begrijpen van de ander

“Het zich in de plaats van de ander kunnen stellen 

om hun belevingen (emoties en voelen), 

houding en handelwijze te begrijpen”.


In de gehele opleiding wordt daarom veel aandacht besteedt aan gronding, beleving (emotie en gevoel), (hoog) sensitiviteit en empathie. Onze paarden spelen hierbij de hoofdrol rol. Door het observeren van hun reflectie tijdens de modules wordt een zelfontwikkelingsproces opgang gebracht en leren je dit proces door middel van de paarden te interpreteren en integreren in je leven.  

Binnen het eerste jaar van de opleiding komen deze onderwerpen uitvoerig aanbod tijdens theorie en praktijk modules. Tevens leer je wat  jouw talenten zijn en worden zij zo nodig omgezet in competenties.

Tijdens het tweede jaar van de opleiding leer je hoofdzakelijk in de praktijk hoe je je paard en jezelf kunt inzetten als instrument tijdens het coachen. Binnen de modules leer je een harmonisch samenspel te creëren tussen je paard en jou, door gebruik te maken van talenten en competenties van jou en je paard. Hierdoor ben je in staat een optimale sfeer te scheppen om mensen te begeleiden.

 

Zoals al eerder beschreven staat te allen tijde de kennisoverdracht van het paard centraal.

Als gevolg hiervan komt tevens het welzijn van het paard, alsook het welzijn van de cliënt en de coach voor, tijdens en na de sessie uitvoerig aan bod tijdens de opleiding.

 

 Om het bovenstaande te kunnen bewerkstelligen tijdens een sessie zijn een aantal vaardigheden nodig waarover de coach/therapeut behoort te  

 beschikken:


 1e  Kennis over je eigen functioneren.


Hoe meer je jezelf kent des te meer je ook weet over de ander. Een goede coach of therapeut herkent patronen bij een ander die hij/zij niet bij zichzelf herkent. Het denken, voelen, begrijpen gaat dus verder dan de eigen begripsvormen.


 2e Neutrale houding.


Bovenstaande kan men alleen bereiken door een open en neutrale houding naar zichzelf en de ander. Een houding waarbinnen ieder de ruimte krijgt  zichzelf te zijn door afwezigheid van verwachtingen, vooroordelen en beoordelingen.


 3e Samenwerking.


Via kennis over je eigen functioneren en een neutrale houding ontstaat  een samenwerkingsproces uit vertrouwen en veiligheid.


 4e Empirisch (doorleven en ervaren).


 Door het ontstane vertrouwen en het gevoel van veiligheid kan de  coach/therapeut de cliënt door middel van doorleven, ervaren (empirisch), bewustwording en loslaten tot heling laten komen.


 5Systemische verbanden.


Door middel van het doorleven en ervaren kan de coach/therapeut de cliënt inzicht geven in de grotere verbanden die er bestaan tussen zijn/haar handelen en de buitenwereld.

 

Binnen de opleiding zal het ontwikkelingsproces - tijdens praktijk en theorie modules - op de zelfde wijze verlopen als hierboven beschreven. 


Daarbij staat te allen tijde de kennisoverdracht van het paard centraal. Als gevolg hiervan komt tevens het welzijn van het paard naast het welzijn van de cliënt en de coach voor, tijdens en na de sessie uitvoerig aanbod.

   

Duur: 2 jaar


Elk leerjaar heeft negen modules. De negende module van een leerjaar is voor tentames/exames en het doorspreken van de scripties.De modules bestaan uit 2 dagen (maandag en dinsdag) van 09.00u tot 17.00u.


              Augustus, december en januari is er geen les.


   Kosten: 300,00 euro per module. (zonder de boeken)


  Aantal deelnemers: min 6 pers. max 8 pers.Data eerste jaar 2017

 

10-11 april Module 1          

Het wezen paard


08-09 mei Module 2          

Het wezen mens


05-06 juni Module 3            Karakterkaarten                                  Individuele leerproces/talenten


10-11 juli Module 4             mmmmmmm


18-19 september Module 5  mmmm


09-10 oktober Module 6


13-14 november Module 7
Data eerste jaar 2018


10-11 februari Module 8

Het wezen paard


08-09 maart Module 9

Het wezen mens
Data tweede jaar 2018

 

10-11 april Module 1 

Het wezen paard


08-09 mei Module 2

Het wezen mens


05-06 juni Module 3 Karakterkaarten en individuele leerproces/talenten.


10-11 juli Module 4


18-19 sept Module 5


09-10 okt Module 6


13-14 nov Module 7


10-11 juli Module 8


18-19 sept Module 9